บ้านวิทย์น้อยประถมฯ

30 ก.ค.62 สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องยมหิน โดยมี นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ

รูปภาพ: