โปรแกรม OFFLINE ระบบการรับนักเรียน

30 กรกฎาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ OFFLINE เกี่ยวกับการรับนักเรียน  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 กลุ่มเป้าหมายภาคเช้าได้แก่ครูและธุรการโรงเรียนในเขตอำเภอสองและอำเภอร้องกวาง ภาคบ่าย ครูและธุรการโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงไข่ โดยมี นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปภาพ: