ข้อสอบกลาง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่ ระยะที่ ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรบรรยายโดย ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ , ดร.อรรคพงษ์ สุขมาตย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

รูปภาพ: