สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 31 ม.ค.2556 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1