อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสื่อสาร

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสื่อสาร(Comumicative Language Teaching : CLT) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย

รูปภาพ: