แจ้งเรื่อง อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสพป.แพร่ เขต 1

แจ้งอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสพป.แพร่ เขต 1 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯและผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งฯเข้ารับการอบรม ตามหนังสือ ศธ 04106/ว378