ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1