งานวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 โดยในงานจัดให้มีการทำบุญตักบาตร การถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 การสักการะปฐมบูรพาจารย์และพระบรมรูปพระมงกุฎเกล้า-เจ้าอยู่หัว การกล่าวสดุดีครูผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นของอำเภอสอง ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่

รูปภาพ: