ประชุมคณะกรรมการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

9 มกราคม 2562 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20  มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

รูปภาพ: