ตรวจเอกสาร หลักฐาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ

25 ธันวาคม 2561 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาให้พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ปฏิบัติหน้าที่ต่อในสถานศึกษาเดิม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการในห้วงระยะเวลา ร่วมกับประธานเครือข่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: