รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." 19 ธันวาคม 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ รายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: