คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอ

17 ธันวาคม 2561 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กศน.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ โดยมีนายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ์ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่

รูปภาพ: