แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแบบบูรณาการ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ "รวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแบบบูรณาการ" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 200 คน

รูปภาพ: