บริหารอัตรากำลัง

13 ธันวาคม 2561 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: