แจ้งเลื่อน ประชุมคณะกรรมการ o-net จากวันที่ 30 ม.ค.57 ไปเป็นวันที่ 3 ก.พ.57

แจ้งเลื่อน การประชุมคณะกรรมการ o-net จากวันที่ 30 ม.ค.57 ไปเป็นวันที่ 3 ก.พ.57