ทำบุญตักบาตรวันประชุมประจำเดือนผู้บริหารฯ

6 กันยายน 2561 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 5 รูป บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงาน ต่อด้วยรับฟังการบรรยายธรรมะจาก ดร.พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ. ป.ธ.9 จากวัดร่องฟอง ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ต่อไป ซึ่ง นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้ชื่นชมและมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดต้นไคร้ ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนบ้านร่องฟอง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

 
รูปภาพ: