มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2557 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา