ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาวิชาการ รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ภายใต้แนวคิด Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต