สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 12/2556

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 27 ธ.ค.2556 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1