โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ของ สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3