รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากแก อำเภอทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2

รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากแก อำเภอทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางเจนจิรา  ปิงสมุทร์