ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองฯของ สนง.ลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู