การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน