ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: