อบรมการคัดกรองนักเรียน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยใช้โปรแกรม Scan tool ๓ มีครูที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

โดยมี นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรบรรยาย นายสันติสุข สันติศาสนสุข รอง หน.ฉก.ชน.สพฐ.และนางวิบูย์สิร ไทยภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.นารีรัตน์ จ.แพร่และคณะ

รูปภาพ: