วันสายใจไทย

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายปฐมพงศ์ ดอกแก้ว นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล ร่วมงานวันสายใจไทย ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง อบจ.แพร่ 

รูปภาพ: