วันข้าราชการพลเรือน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ข้าราชการ  บุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธี

รูปภาพ: