ผลงานทางวิชาการของ นางณัฐฐิญา มังกิตะ เรื่องรายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบการเรียงลำดับของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่1 โรงเรียนบ้านแม่แรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผลงานทางวิชาการของ นางณัฐฐิญา มังกิตะ เรื่องรายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบการเรียงลำดับของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่1 โรงเรียนบ้านแม่แรม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางณัฐฐิญา มังกิตะ.pdf