แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวัลลภ เอี่ยมละออง ผอ.ร.ร.บ้านคุ้ม สพป.แพร่ เขต 1 และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคุ้ม ที่ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รายการ International Robotic Olympiad 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน 2 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลชนะเลิศ Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ด.ช.นภราช โตพันธ์ ด.ช.ภานุพงษ์ สร้อยศักดิ์ ีรางวัลชนะเลิศ Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ด.ช.เศรษฐพงค์ ศรีผ่อง ด.ช.ธนธรณ์ ชาวสอง รองชนะเลิศอันดับ 2 Robot Ant Obstacle Avoidance Competition ด.ช.นภราช โตพันธ์ ด.ช.วัชรชัย สรรพช่าง ด.ช.ภานุวัฒน์ สร้อยศักดิ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Hand Generator Robot Backstroke SwimmingCompetition ด.ช.ไกรวิชญ์ จันแดง ด.ช.วัชรชัย สรรพช่าง

รูปภาพ: