ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2560(ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)