แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2560(งบประมาณ 3,706,780)