ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สำหรับผู้บริหารและครูในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง จ.แพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 โดยมี นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน

รูปภาพ: