เปิดป้ายโรงอาหาร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป และเป็นประธานเปิดป้ายโรงอาหารและโรงฝึกงาน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ จำนวน 700,000 บาท

รูปภาพ: