ผลงานทางวิชาการของ นายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์ เรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป.แพร่ เขต 1

ผลงานทางวิชาการของ นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
เรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป.แพร่ เขต 1

 

สิ่งที่แนบมาด้วย :
บทคัดย่อ ณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์.pdf