โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรงเรียน

รูปภาพ: