ประชุมแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ประชุมแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: