ประชุมมอบนโยบาย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประชุมมอบนโยบายและปรึกษาข้อราชการ รองฯ ผอ.สพป แพร่ เขต1 และ ผอ.กลุ่ม สพป.แพร่ เขต1  วันที่ 14 กันยายน 2559

รูปภาพ: