ร่วมงานฌาปนกิจศพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ นายสุกิจ ยาพรม นายเชษฐา สยนานนท์ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณภูวดล ปิ่นแก้ว สามีคุณเมธิรา ปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ฌาปนสถานบ้านวังหลวง ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จงแพร่

รูปภาพ: