อบรมโครงการอาหารกลางวัน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน และขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวันตามระบบโปรแกรม Thai School Lunch โดยมี นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: