PEER CENTER

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษศูนย์ PEER CENTER ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

รูปภาพ: