พิธีมอบทุนการศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดแพร่ จำนวน 36 ทุน เป็นเงิน 108,000 บาท โดย บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแพร่  ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต1 วันที่ 29 สิงหาคม 2559

รูปภาพ: