infographics

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographics ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต1 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน

รูปภาพ: