อบรมการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน กลุ่มช่อแฮ-นาจักร

นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มช่อแฮ-นาจักร  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 (โรงเรียนบ้านแต)  วันที่ 25 สิงหาคม 2559

รูปภาพ: