การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต1 วันที่ 24 สิงหาคม 2559

รูปภาพ: