อบรมวิทยากรแกนนำศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยากรแกนนำศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน

รูปภาพ: