Coaching and Mentoring

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้วิธีการ Coaching and Mentoring สำหรับผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.59 โดยมี ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน

รูปภาพ: