แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่องสำรวจข้อมูลพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราวทุกงบประมาณ

ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ04109/ว3321 ลงวันที่ 29 ก.ค.59
เรื่องสำรวจข้อมูลพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราวทุกงบประมาณ
 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
https://goo.gl/UDGYYP