(ประกาศ)คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

(ประกาศ)คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา