แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ตอนนี้ระบบ E-office ของ สพป.แพร่ เขต 1 ใช้งานได้ตามปกติแล้ว

แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ตอนนี้ระบบ E-office ของ สพป.แพร่ เขต 1 ใช้งานได้ตามปกติแล้ว