หนังสือราชการที่ส่งผ่านระบบ E-OFFICE ของ สพป.แพร่ เขต1 ช่วงระหว่างวันที่ 7-11 ก.ค. ให้เปิดรับหนังสือได้ที่หน้าเว็ป สพป.แพร่ เขต 1